Ana Sayfa SAĞLIK 11 Aralık 2023 13 Görüntüleme

Akciğer kanserine Bor içerikli tedavi

Borik asidin antikanser etkisini araştıracaklarAkciğer kanserine Bor içerikli tedavi Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Kahraman’ın yürütücüsü olduğu“Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tümör Hücre Sferoidlerinde Brik AsidinAntikanser Etkisinin Araştırılması” başlıklı proje, TÜBİTAK 1002 programıdahilinde desteklenmeye uygun bulundu. Proje kapsamında borik asidinantikanser etkisi araştırılarak bor içerikli yeni bir tedavi yöntemi geliştirilecek.Proje ekibini tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. NecdetBudak, “Sağlık alanında referans merkezi konumunda olan üniversitemiz,literatüre de önemli katkılar sağlamayı sürdürüyor. Atatürk Sağlık HizmetleriMeslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Kahraman’ın ve ekibiningeliştirdiği, TÜBİTAK’tan kabul gören proje, akciğer kanserinde bor içerikli birtedavi yöntemi geliştirmeyi amaçlıyor. Ülkemizin bor madeni açısındanzenginliği göz önüne alındığında projenin ekonomik olarak da önemli katkılarsunacağını düşünüyorum. Hocamızı ve ekibini tebrik ediyor, başarılarınındevamını diliyorum” dedi.“En fazla görülen ikinci kanser türü”Akciğer kanserinin dünyada en çok görülen ikinci kanser türü olduğunusöyleyen proje yürütücüsü Doç. Dr. Erkan Kahraman, “Akciğer kanseri dünyaüzerinde en çok görülen ikinci kanser türü olup, kansere bağlı ölümler içerisindeise ilk sırada yer almaktadır. Bu nedenle, akciğer kanseri, insidansı, nedenolduğu komplikasyonlar ve mortalite oranları nedeniyle dünya genelindeüzerinde yoğun çalışılan, güncel, en önemli sağlık problemlerinin başındagelmektedir. Tedavisinde ise akciğer kanserinin tipine, genetikkarakterizasyonuna ve evresine göre cerrahi, kemoterapi, radyoterapi vesistematik tedaviler gibi çeşitli tedavi rejimleri uygulanmaktadır. Özellikle sonyıllarda akciğer kanseri tedavisinde yeni ilaç molekülü adayı olabilecek birçokbileşik ve terapötik ajanlar üzerine yapılan çalışmalar son derece hızkazanmıştır. Elde edilen verilerde birçok aday molekülün kanser tedavisindeumut verici sonuçlar ortaya koyduğu ileri sürülmüştür. Bu aday moleküllerdenbiri de bir bor bileşiği olan borik asittir” dedi.“Borun iyileştirici özelliği bulunuyor”Araştırmaların, borik asidin iyileştirici etkisi olduğunu gösterdiğinibelirten Doç. Dr. Kahraman, “Deneysel çalışmalarda, hayvanlarda ve insanlardaborik asit uygulamasının immünite, antioksidan etkiler, büyüme ve embriyonikgelişim üzerine kayda değer bir şekilde iyileştirici etkileri olduğu gösterilmiştir.Ayrıca beyin fonksiyonu, karaciğer gelişimi, yara iyileşmesi, osteoporozis vekanserde iyileşmeyi kolaylaştırıcı etkisi bulunmaktadır. Epidemiyolojik vedeneysel çalışmalar, borun çeşitli kanser türleri üzerinde pozitif etkileri olduğunu göstermektedir. Bor bakımından zengin diyetlerle beslenen, toprak vesuyun bor bakımından zengin olduğu bölgelerde yaşayan kişiler çeşitli kansertürlerine karşı düşük risk ile ilişkilendirilmektedir. Farklı teoriler ileri sürülse deborik asidin anti kanser etkileri altında yatan mekanizma tam olarakaydınlatılabilmiş değildir” dedi.“Bor madeninin stratejik önemi artacak”Doç. Dr. Kahraman, “TÜBİTAK tarafından destelenen projemiz ileakciğer kanseri tipleri içerisinde en fazla görülen tür olan küçük hücreli dışıakciğer kanseri hücrelerinde borik asidin antikanser etkilerini araştırmayıamaçladık. Bu amaçla akciğer kanseri hücrelerinde borik asidin kanser hücrecanlılığını azaltma ve apoptotik hücre ölümünü indükleme yetenekleri üzerineolan etkileri incelenecek, ayrıca borik asidin kanser hücrelerinin kolonioluşturarak tümör formasyonu kapasitesi oluşturmasını önleyip önlemediğiaraştırılacaktır. Bununla birlikte kanser hücre morfolojisi, kanser hücre göçü vemetastazını üzerine etkileri de ortaya konacaktır. Bu analizlerin yanında invitroda 3 boyutlu kültür ortamında akciğer kanseri tümör sferoidleri üretilecekve borik asidin akciğer kanseri tümörünün büyümesine, yapısına, morfolojisineve bütünlüğüne olan etkileri de gösterilecektir. Projemiz ile elde edecekolduğumuz bilgiler, borik asidin akciğer kanserinde temel hücresel antikansermekanizmalar üzerine olan etkilerini ortaya koyacak ve bor içeren hedefli yenitedavi modellerinin oluşturulması için kaynak veriler sağlayacaktır. Ayrıcaverilerimiz, Türkiye için stratejik bir öneme sahip olan bor madenlerinin kansertedavisinde umut vadeden bir molekül olup olmadığını ortaya koyacak ve bustratejik madenlerin daha da önem kazanmasına katkı sağlayacaktır” diyekonuştu.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

hack forum hacker forumu warez forum gaziantep escort bayan gaziantep escort
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


cloudflare